2024.07.25, Csütörtök

Évértékelő állománygyűlést tartott a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2017.02.19. 06:00

„A vizsgálat éve volt 2016”, így kezdte az év összefoglalójáról szóló beszédét Matuska Zoltán tű. ezredes, megyei igazgató, a katasztrófavédelem évértékelő és feladatszabó állománygyűlésén, csütörtökön, a Megyeházán.

Az állománygyűlésen az igazgató arról beszélt, hogy a vizsgálat és önvizsgálat személyi és szervezeti változásokat is hozott. Újonnan kinevezett vezetők kezdték meg munkájukat, ugyanakkor a új feladatok is jelentkeztek, amelyeket teljesíteni kellett.  A pontos munkát saját fejlesztésű határidő figyelő szoftver és gyakorlaton alapuló képzési rendszer támogatja, mondta az igazgató.

Viszonylag csendes évet zárt a tűzoltósági szakterület, csökkenő tűzestek és enyhén növekvő számú műszaki mentések sorában a tiszavárkonyi alkotóház, a szelevényi mezőgazdasági telep tüze és az élőállatot szállító kamion Öcsödnél történt balesete számít kiemelkedőnek. A lakóháztüzek szakmai szempontú elemzése is fontos feladat volt. Az igazgató szólt az önkormányzati tűzoltók szerepvállalásáról, éves 547 vonulással kiválóan egészítik ki a hivatásosok munkáját. Az önkéntes egyesületek közül a jászalsószentgyörgyi szerezte meg tavaly az önállóan beavatkozó jogosultságot, és küszöbön áll a kőtelki önkéntesek laktanyájának átadása is.

Változott az iparbiztonsági szakterület tevékenysége is, az által, hogy új főfelügyelő kezdte meg munkáját, és több infrastrukturális területen is alkalmazkodni kellett a változó világhoz. Így a veszélyesáru-szállítás ellenőrzésébe bevont járművek köre bővült, mint ahogy a biztonság is egyre nagyobb, hiszen az elmúlt évben nagyobb horderejű ipari baleset nem történt a megyében.

A polgári védelmi szakterület figyelmének a fókuszában ott állnak azok a kockázati helyszínek, amelyek az elmúlt időszakban gondot okozhattak a megyében élőknek. Forgalmas útszakaszok, belvízzel terhelt területek tartoznak ebbe a kategóriába. Dicséretes az önkéntesek mozgósításában, képzésében vállalt és végzett feladat, amelynek jó mutatószáma az a 27 alkalom, amikor önkénteseket is bevont a szervezet a kárestek felszámolásában.

2016-ban 2390 megkeresést rögzített a megyei műveletirányítás, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 66 beavatkozás irányítását vette át és 243 szakmai ellenőrzést vezetett. Az igazgató megköszönte a társzervek együttműködését beszéde végén.

Dr. Mógor Judit tű. ezredes, hatósági főigazgató-helyettes értékelésében elmondta, hogy a katasztrófavédelem országos eredményeihez a megyei igazgatóság jelentősen hozzájárult. A tervezett célok megvalósultak, a műveletirányítás rendszere zökkenőmentesen állt át az egységes segélyhívó rendszerre, a hatósági munka pontos és hatékony, a szakmai tevékenység felkészültségről árulkodik, az önkéntesség bővülése követendő példa. Az ezredes megemlítette, hogy javul a készenléti szerek állapota, fiatalodott a járműpark, sikeres az önkéntesek bevonása a műveletekbe, komplex szemlélet és feladat-végrehajtás tükröződik az elmúlt egy év munkájában.

Az idei év céljaiként beszélt, egyebek mellett, az iparbiztonsági szakterület várható fejlesztéseiről, így például a megyei irányító központok kialakításáról, az elektronikus ügyintézés további menetrendjéről, az önkéntesek bevonásának szélesítéséről, a HUNOR és HUSZÁR szervezetek megerősítéséről, és arról az általános és legfőbb célról, amely a magyar lakosság biztonságának garantálásában testesül meg.

Dr. Kállai Mária kormánymegbízott aktuális helyzetképpel indította beszédét, amikor a Tiszán levonuló jeges árról és az ezzel járó feladatokról tett említést. „Bárkire is tekintek itt a teremben, tudom, hogy igazi szakemberrel állok szemben. Akik itt ülnek, akár a közigazgatásban dolgoznak akár a hivatásosok soraiban, méltók arra, hogy ügyeinket rájuk bízzuk. Megyei vezetőként, kormánymegbízottként ez különösen jó érzés. Hiszen személy szerint én is felelős vagyok a megyéért, és ezt a felelősséget csak úgy vállalhatom, ha tudom, hogy partnereim szavában, munkájában szász százalékosan megbízhatok”, jelentette ki a kormánymegbízott. Elmondta, hogy tudomása szerint a megyében jelenleg 900 önkéntes mozgósítható azonnal, úgy látja, hogy mind az egyéni mind a közösségi felelősségvállalás erősödő tendenciát mutat.

„Jómagam a Megyei Védelmi Bizottság elnökeként legutóbb egy közös gyakorlaton szembesültem azzal, hogy hány különböző helyzetre képesek érdemben reagálni az itt élők. Hivatásos és civil szervezetek közösen hajtották végre a gyakorlat feladatait, de ebben a végrehajtásban nem volt különbség köztük fegyelemben, összpontosításban, erőben”, jelentette ki a kormánymegbízott, aki beszéde végén megköszönte valamennyi társszerv eredményes, közös munkáját.  

Végül Háfra Mátyás, a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője beszélt az együttes munkáról. Ennek látható része a közös beavatkozásokon, védelmi munkálatokban nyilvánul meg, ezen kívül pedig a vízügyi hatósággal folytatott 3782 közös ügyben, amelynek a végére a tavalyi év tett pontot.

Helyi hírekSzolnokévértékelőJász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság