2023.02.04, Szombat
Családbarát munkahely pályázat indul Szolnokon
Illusztráció, unsplash.com

Családbarát munkahely pályázat indul Szolnokon

info.szolnok.hu

2023.01.24. 11:28

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézkedései évek óta az integrált család-, gyermek- és idősbarát környezet kialakításának elősegítését célozzák meg olyan módon, hogy a családi funkciót megerősítő, illetve funkciók helyreállítását segítő programokat, szolgáltatási rendszert kíván működtetni, összehangolni, közös gondolkodási keret mentén komplex rendszerbe illeszteni, a hiányzó elemekre új szolgáltatással reagálni.

Hirdetés

A Pályázat kiírója: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az Önkormányzat fontosnak tartja a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtését, a családbarát szemlélet kialakítását, működtetését mind a hivatalban, mind az önkormányzat intézményeiben, s elkötelezett abban, hogy segítse és kiemelje mindazon intézmények, vállalatok munkáját, akik e szemlélet kialakításáért hajlandók tenni.

Szükségesnek tartjuk az értékteremtést, a példamutatást, a törekvések elismerését Szolnok valamennyi munkahelyén, ezért Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet „Szolnok Családbarát Munkahelye” cím elnyerésére.

A pályázat célja

A munkáltatók családbarát cselekvéseinek, szemléletének elismerésén keresztül értéket teremtsünk.

A „Szolnok Családbarát Munkahelye” díjat azok a munkáltatók kaphatják meg, akik a munka-magánélet egyensúlyát támogató, családbarát szemlélet megvalósulását szem előtt tartó működésükkel hozzájárulnak a város családbarát szemléletének erősítéséhez és vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik családbarát gyakorlatukat.

Pályázók köre

Azok a Szolnok Megyei Jogú Városban székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 14/D. § (1) bekezdésében felsorolt kategóriákba tartozó munkáltatók, akik

• rendelkeznek legalább két lezárt adóévvel;
• nem állnak csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt;
• aki ellen a pályázat beadását megelőző egy éven belül nem kezdeményezett elmarasztalással végződő eljárást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, valamely rendőrhatósági szerv, a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve, vagy az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv
• akiknek nincs adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása.

Pályázati kategóriák:

1. Gazdálkodó szervezet

a) 5-49 fő közötti munkavállaló foglalkoztatásával
b) 50-250 fő közötti munkavállaló foglalkoztatásával
c) 250 fő feletti munkavállaló foglalkoztatásával

2. Költségvetési szerv

a) 200 fő vagy az alatti munkavállaló foglalkoztatásával
b) 200 fő feletti munkavállaló foglalkoztatásával

3. az 1-2 pont szerinti kategóriába nem tartozó egyéb jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek és civil szervezetek.

A pályázatok elbírálásának módja:

A pályázatok elbírálását egy független munkacsoport véleményezi, majd az így kialakított javaslatot a polgármester ismerteti Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésével, amely dönt az adományozásról.

A munkacsoport tagjai: 

• a polgármester, vagy az általa delegált személy,
• a jegyző, vagy az általa delegált személy,
• a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága által delegált személy,
• Civil Tanács delegáltja 
• Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok delegáltja

A pályázat során elnyerhető díjak:

Az Önkormányzat évente egy alkalommal legfeljebb kategóriánként 1 (összesen 6) elismerő címet adományoz. A „Szolnok Családbarát Munkahelye” címmel díszoklevél jár. A díszoklevelet a polgármester adja át sajtónyilvánosság mellett, a „Család Nemzetközi Napja” alkalmából szervezett rendezvényen.

A cím elnyerése esetén a munkahely jogosulttá válik a cím elnyerésétől számított két éven keresztül a „Szolnok Családbarát Munkahelye” cím használatára.

Pályázattal kapcsolatos információk:

Információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

• E-mailen: [email protected]
• Telefonon: +36-56/503-485 (munkanapokon)

Pályázatok benyújtási határideje: 2023. február 15.

Pályázatok benyújtásának módja

Pályázni kizárólag a Szolnok Családbarát Munkahelye – Pályázati adatlapon lehet, annak elektronikus és hiánytalan kitöltésével.

A pályázatokat a [email protected] e-mail címre várjuk.
A pályázathoz mellékelni kell a szervezet létrehozásáról szóló bírósági végzést, cégkivonatot, alapító okiratot.
A pályázati adatlapok letölthetők a www.info.szolnok.hu internetes oldalról.
Más formátumban benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázati döntés várható ideje:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az adományozásról a tárgyév márciusi munkaterv szerinti ülésén dönt. Az elbírálást követően az eredményről az Önkormányzat értesíti a pályázókat. Az eredmény megjelenik a www.info.szolnok.hu internetes oldalon is.

Szalay Ferenc
polgármester

Letölthető anyagok:

Helyi hírekcsaládbarát munkahelypályázat Szolnok