2024.05.26, Vasárnap
Idén is várják a szolnoki fiatalokat a tiszaligeti nyári táborokba - tájékoztató a jelentkezésről
Fotó: info.szolnok.hu

Idén is várják a szolnoki fiatalokat a tiszaligeti nyári táborokba - tájékoztató a jelentkezésről

info.szolnok.hu

2023.05.31. 11:39

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata felkérésére a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2023. június 19-től 2023. augusztus 25-ig naponta 8.00 órától – 16.00 óráig nyári napközbeni gyermekfelügyeletet szervez.

Szolnok városi honlapjának tájékoztatásából kiderült, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. az alábbiak szerint szervezi a nyári napközbeni gyermekfelügyeletet​ 2023. június 19-től 2023. augusztus 25-ig naponta 8.00 órától – 16.00 óráig.

Tájékoztató szülőknek a gyermekek nyári napközbeni felügyeletéről

 • 1. turnus: 2023. június 19-23. - Tiszaligeti Turisztikai Központ
 • 2. turnus: 2023. június 26-30. - Tiszaligeti Turisztikai Központ
 • 3. turnus: 2023. július 3-7. - Tiszaligeti Turisztikai Központ
 • 4. turnus: 2023. július 10-14. - Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Ált. Isk. és Néptánc AMI
 • 5. turnus: 2023. július 17-21. - Tiszaligeti Turisztikai Központ
 • 6. turnus: 2023. július 24-28. - Tiszaligeti Turisztikai Központ
 • 7. turnus: 2023. július 31.- augusztus 4. - Tiszaligeti Turisztikai Központ
 • 8. turnus: 2023. augusztus 7-11. - Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Ált. Isk. és Néptánc AMI
 • 9. turnus: 2023. augusztus 14-18. - Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Ált. Isk. és Néptánc AMI
 • 10. turnus: 2023. augusztus 21-25. - Tiszaligeti Turisztikai Központ

A napközbeni felügyeletet Szolnokon élő vagy Szolnok bármely általános iskolájának 1-7. osztályába járó, illetve azt befejezett tanulóknak tudjuk biztosítani, a 8. osztályt elvégzett tanulókat már nem tudjuk fogadni.

Egyéb településről érkező gyermeket a szabad férőhelyek függvényében tudunk fogadni.

A tábor részvételi díja 5.000 Ft/fő/heti turnus. Jelentkezni csak teljes turnusokra lehetséges.

A részvételi díjon felül fizetendő az étkezések (ebéd és uzsonna) térítési díja, mely megegyezik a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díj mértékével.

Normál étkezési térítési díj (ebéd és uzsonna)

Teljes árat fizetők: bruttó 685 Ft/nap (nettó 538 Ft/nap + áfa)

50%-ot fizetők: bruttó 340 Ft/nap (nettó 269 Ft/nap + áfa)

Speciális étkezési térítési díj (ebéd és uzsonna)

Teljes árat fizetők: bruttó 910 Ft/nap (nettó 718 Ft/nap + áfa)

50%-ot fizetők: bruttó 455 Ft/nap (nettó 359 Ft/nap + áfa)

A táborra jelentkezni megfelelően kitöltött, szülő/gondviselő által aláírt jelentkezési lap és nyilatkozat leadásával, valamint a részvételi díj és az étkezések térítési díjának befizetésével lehetséges, kizárólag a lentebb megadott időpontokban és helyszínen.

Amennyiben kedvezményes étkezési díjra jogosultak, az erről szóló igazolást, nyilatkozatot (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat vagy hatósági bizonyítvány; nyilatkozat nagycsaládos kedvezményről; igazolás arról, hogy nevelésbe vett gyermek vagy tartósan beteg vagy fogyatékos) ugyancsak a jelentkezésnél kérjük bemutatni, lenyilatkozni.

Az 1., 2., 3. és 4. turnusra való jelentkezés és befizetés ideje:

 • 2023. június 12. (hétfő) 8.00 órától 10.00 óráig és 14.00 órától 16.00 óráig
 • 2023. június 14. (szerda) 8.00 órától 10.00 óráig és 14.00 órától 17.00 óráig

Az 5., 6., 7. és 8. turnusra való jelentkezés és befizetés ideje:

 • 2023. július 10. (hétfő) 8.00 órától 10.00 óráig és 14.00 órától 16.00 óráig
 • 2023. július 12. (szerda) 8.00 órától 10.00 óráig és 14.00 órától 17.00 óráig

A 9. és 10. turnusra való jelentkezés és befizetés ideje:

 • 2023. augusztus 9. (szerda) 8.00 órától 10.00 óráig és 14.00 órától 17.00 óráig
 • 2023. augusztus 10. (csütörtök) 8.00 órától 10.00 óráig és 14.00 órától 16.00 óráig

A jelentkezés és a befizetés helyszíne: Belvárosi Ügyfélközpont (Szolnok, Kossuth tér 9.)

A jelentkezési lap és nyilatkozat letölthető a város (www.info.szolnok.hu) és a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. (www.szvukft.hu) honlapjáról, illetve a Tiszaligeti Turisztikai Központ portáján, a Belvárosi Ügyfélközpontban (Szolnok, Kossuth tér 9.) és az oktatási intézményektől is kérhető.

Az előzetes részvételi szándékukat kérjük, jelezzék gyermekük iskolájánál. Az előzetes bejelentkezés nem von maga után semmilyen kötelezettséget, jelentkezésüket a jelentkezési lap leadásával, valamint a részvételi és étkezési térítési díj befizetésével tudják véglegesíteni a fentebb megadottak szerint.

Azokat a gyermekeket, akiknek a részvételi és térítési díját előzetesen nem rendezték, illetve a táborba érkezéskor nem tudják igazolni a befizetést, sajnos nem áll módunkban fogadni a táborban.

A táborban a szülők által kitöltött egészségügyi nyilatkozattal kell megjelenni a szolgáltatás igénybevételének első reggelén. Ez a dokumentum szintén letölthető a város (www.info.szolnok.hu) és a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. (www.szvukft.hu) honlapjáról, illetve a Tiszaligeti Turisztikai Központ portáján, a Belvárosi Ügyfélközpontban (Szolnok, Kossuth tér 9.) és az oktatási intézményektől is kérhető.

A táborba való érkezés, illetve hazamenetel egyénileg történik.

A jelentkezés lemondása esetén:

 • a tábor megkezdése előtti 7. naptári napig történő lemondás esetén a részvételi díj és az étkezési díj visszatéríthető,
 • a tábor megkezdése előtti 3 naptári napon belül történő lemondás esetén csak a tábor étkezési költsége téríthető vissza, orvosi igazolás felmutatásával,
 • a táborozás időtartama alatt történő megbetegedés esetén csak a tábor étkezési költségét tudjuk időarányosan visszatéríteni, orvosi igazolás ellenében.

A részvétel, illetve az étkezés lemondása kizárólag írásban lehetséges, melyet személyesen a Tiszaligeti Turisztikai Központ portájára vagy emailen a [email protected]címre lehet benyújtani.

A nyári napközbeni felügyeletben résztvevő diákok biztonsága és zavartalan ellátása érdekében a nyári táborból azonnali hatállyal kizárható az a tanuló, aki a házirendet megszegi és ezzel társai testi épségét, erkölcsi fejlődését veszélyezteti. A kizárásról a tábor vezetője dönt, erről a szülőt azonnal értesíti.

A táborral kapcsolatosan további információ kérhető Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Ifjúsági, Köznevelési és Sport Osztályán az 56/503-471-es telefonszámon vagy a Tiszaligeti Turisztikai Központ 56/424-705-ös telefonszámán.

2023. június 5-én (hétfőn) 17.00 órakor a Turisztikai Központ (Tiszaliget vége) éttermében tájékoztatót tartunk a nyári táborral kapcsolatban az érdeklődő szülők számára, melynek keretében választ adunk minden felmerülő kérdésre, illetve bemutatjuk a napközi helyszínét.

Szeretettel várjuk a gyermekeket!

Helyi hírekTiszaligeti Turisztikai Központnyári tábor Szolnok