2024.03.05, Kedd
Első lépés Szolnok víziközműveinek megújulása felé
Illusztráció - Fotó: Erdei Mihály/magyarepitok.hu

Első lépés Szolnok víziközműveinek megújulása felé

info.szolnok.hu

2023.12.03. 10:00

Lezárult a mintegy kétmilliárd forint európai uniós támogatásból megvalósult „Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése” című projekt, a rendezvényen Fejér Andor alpolgármester méltatta a projekt eredményeit.

Hirdetés

Szolnok célja, hogy a projekt megvalósításával hozzájáruljon a környező települések egészséges ivóvíz-ellátásához, a helységek csatornázási feladatainak, szennyvíztisztításának, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának fejlesztéséhez - olvasható Szolnok városi honlapján.

További célkitűzések közt szerepelt a fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, az ivóvízminőség-javítás, valamint a víztakarékosság és éghajlatváltozás kihívásaihoz alkalmazkodó, a települési zöld-kék infrastruktúrák fejlesztési irányainak megfelelő kialakítás.

A projekt 100 százalékos, 1.969 milliárd Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg.

A hangsúly a mai kor kihívásainak megfelelően a meglévő rendszerek fejlesztésére, hatékonyságnövelésére, optimalizálására, automatizálására került. Az ivóvízellátás esetén cél a ki nem számlázott mennyiség csökkentése, amíg a szennyvízelvezetés esetén az időjárási szélsőségek által okozott katasztrófahelyzetek kezelése, és az ehhez kapcsolódó, a rendszerüzemeltetésben növekvő költségek csökkentése. Mint elhangzott, a tervezés során figyelmet kell fordítani a település egészére és a kapcsolódó térségre is kiterjedő egységes gondolkodásra, a település társadalmi és gazdasági folyamatainak ismeretére is.

A megújuláshoz vezető úton tehát megtörtént az első lépés, következnek a továbbiak.

Helyi hírek Szolnokszennyvízhálózativóvízfejlesztésvízgazdálkodás