2024.06.21, Péntek

PRO AQUA Emlékérem kitüntetésben részesült Virágné Kőházi-Kiss Edit, a KÖTIVIZIG Vízrendezési és Öntözési Osztályának helyettes vezetője.

PRO AQUA Emlékérem kitüntetésben részesült Virágné Kőházi-Kiss Edit, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Öntözési Osztályának helyettes vezetője, vízhasznosítási szakágazatának vezetője. A Magyar Hidrológiai Társaság által adományozott szakmai elismerést a szervezet május 24-én megtartott éves – a centenáriumi eseménysort megnyitó - közgyűlésén vehette át kolléganőnk a vízügyi ágazatban végzett kiemelkedő színvonalú munkájáért.

Nevéhez fűződik többek között a Közép-Tisza vidék, a Jászság és a Nagykunság Vízkészlet-hasznosítási Stratégia összeállítása, s a nyaranta mind gyakrabban előforduló vízhiánykár-elhárítási beavatkozások operatív irányítási feladatainak ellátása.

Az egyik legnagyobb hazai civil szakmai szervezet 
A Magyar Hidrológiai Társaság a Magyarhoni Földtani Társulat 1917-ben alakult hidrológiai szakosztályának, valamint a Magyar Mérnök és Építész Egylet Vízépítészeti tagozatának 1949-es egyesüléséből jött létre. Tagjai a víz- és környezetügy különböző területén dolgozó egyéni szakértők (tervezés, kivitelezés, területi és központi adminisztráció, oktatás, közszolgáltatás, egyéb termelő vállalkozások szakemberei), valamint jogi személyiségű tagszervezetek (kutatóhelyek, tervező vállalatok, oktatási intézmények, közigazgatási szervek, stb.). A társaságnak mintegy 3000 egyéni és körülbelül 150 jogi tagja van.

Pro Aqua díj

A Magyar Hidrológiai Társaság 1976-ban - a Társaság szakmai tagozódásához igazodó, addigi sokfajta emléklap adományozását megszüntetve, helyettük - egyetlen, Pro Aqua emlékérmet alapított. A kitüntetés emlékérem és a Társaság, valamint a kitüntetett nevét, továbbá az adományozás évét feltüntető oklevél adományozásával jár. Az emlékérem 70 mm átmérőjű, 7 mm vastag bronzérem. Előlapján a földgömb és a "Pro Aqua" felirat látható. Hátoldalán a "Magyar Hidrológiai Társaság 1917." felirat, s egy dombormű látható, melynek háttere egy duzzasztómű, előtte pedig egy hullámok felett szálló sirály van. Pro Aqua emlékéremmel tüntethető ki a Társaságnak az a rendes tagja, aki a Társaságban jelentős szakmai, illetve társasági szervező munkát végzett; feltéve, hogy korábban tiszteleti tag címet vagy Kvassay Jenő díjat, Dr. Schafarzik Ferenc illetve Bogdánfy Ödön emlékérmet még nem kapott.

forrás: kotivizig.hu / hidrologia.hu

Galéria

AktuálisMagyar Hidrológiai TársaságPRO AQUA EmlékéremKözép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság