2024.06.16, Vasárnap

Tizenkétmillió jut szünidei gyermekétkeztetésre

2016.04.29. 12:56

Szolnok város közgyűlésének április havi ülésén több mint harminc napirendi pontot tárgyaltak a képviselők.

Szolnok város közgyűlésének április havi ülésén több mint harminc napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. A testületi ülés kezdetén Szalay Ferenc polgármester gratulált Bátori Zsoltnak, a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, aki a Lengyel Köztársaság Arany Kereszt Érdemrendjét vette át a közelmúltban Andrzej Duda lengyel köztársasági elnöktől a lengyel magyar kulturális kapcsolatok élénkítésében végzett munkájáért.

Ezt követően a Coop Szolnok Zrt. tevékenységéről szóló tájékoztatót hallhattak a képviselők, akik tárgyalták az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, valamint elfogadták a város 2014-20-as időszakra vonatkozó drog-ellenes stratégiáját és a 2015. évi cselekvési program aktualizálását.

A napirend egyik kiemelendő pontja a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéből megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges döntések meghozataláról szóló előterjesztés volt.

Elfogadták a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet, amely a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultság feltételeinek, elbírálásának, valamint a természetbeni ellátás biztosítására vonatkozó eljárás részletes szabályaira vonatkozik.

A javaslat szerint az önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott szünidei gyermekétkeztetésre elkülönített összeg erejéig a kérelem benyújtás sorrendjében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére szünidei gyermekétkeztetést biztosít 43 napon keresztül. 2016-ban az önkormányzat 12 millió forintot biztosít erre a célra.

Módosultak Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési tervei, a közgyűlés tagjai jóváhagyták a településszerkezeti tervet, valamint elfogadták a Szolnoki Építési Szabályzat és Szabályozási Tervet.

Megtörtént a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft., a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyása, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft., valamint a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyása. Elfogadták a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót is.

Döntöttek a képviselők a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéből megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalával kapcsolatos előterjesztésről is. A döntés értelmében sportudvart alakítanak ki a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium udvarán, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sportudvarán műanyag borítású pálya épül. A támogatásnak köszönhetően klímaberendezést kap a Városi Sportcsarnok, a szolnoki óvadákban pedig szabadtéri sportudvarokat alakítanak ki. Elkezdődhet a Széchenyi István Gimnázium sportcsarnokának fejlesztése is.

Szolnok csatlakozik az Open&Agile Smart Cities (Nyitott és Agilis Okos Városok) kezdeményezéshez, amely a hagyományos és a digitális infrastruktúrát ötvözi. Az okos városokban a technológiai és az intelligens szolgáltatások komplex, életminőségről, hatékonyságról, ökológiai és gazdasági fenntarthatóságról szóló célok eszközei, amelyek más eszközökkel együtt alkalmazva tudnak sikeresek lenni.

forrás: szolnok.hu

Galéria

AktuálisSzolnokKözgyűlés