2024.05.23, Csütörtök

Ülésezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Államigazgatási Kollégium

2016.02.21. 21:25

Évi első ülését tartotta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Államigazgatási Kollégium. A MÁK tagokat és állandó meghívottakat dr. Berkó Attila főigazgató köszöntötte. Köszöntőjében az elmúlt időszak szerkezeti és személyi változásairól szólt, majd a jövőbeli feladatokat vázolta fel.

Évi első ülését tartotta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Államigazgatási Kollégium. A MÁK tagokat és állandó meghívottakat dr. Berkó Attila főigazgató köszöntötte. Köszöntőjében az elmúlt időszak szerkezeti és személyi változásairól szólt, majd a jövőbeli feladatokat vázolta fel.

Az ülésen Dr. Panyik Éva a NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatóságának vezetője a NAV szervezetét érintő változásokat ismertette. Az igazgató részletesen szólt a szervezetet érintő kormányzati célkitűzésekről, a 2016-ra átnyúló átszervezési feladatokról, valamint az Adóhatóság szervezetének megújításáról. Ismertette a 2015-ös év eseményeit, az átalakítás fő irányait és a tavaly elért eredményeket. Előadásának következő részében a 2016-ra átnyúló átszervezési feladatokkal kapcsolatos tudnivalókról szólt.
 
Vári-Nagy Judit, a Jászapáti Járási Hivatal vezetője a hadigondozotti ellátások bővítéséről tartott előadást. Az ellátásához kapcsolódóan szólt a jogszabályi háttérről, és bemutatta az eljáró hatóságokat. Az eljárási szabályok után, a jogosultsági feltételeket ismertette. Részletesen szólt az ellátás típusairól, majd áttekintés adott a Jász-Nagykun-Szolnok megyében elbírált kérelmek, valamint az ellátás iránt érdeklődők számáról. Az ellátáshoz kapcsolódóan bemutatta a járási hivatalok, valamint az ügyfelek részéről érkezett főbb észrevételeket, megállapításokat.

Dr. Hajdú László a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály vezetője a családi csődvédelemhez kapcsolódó eljárásokról tartott tájékoztatót. Elsőként a természetes személyek adósságrendezésnek jogszabályi alapjait ismertette, majd szólt az eljárás céljáról, és bemutatta azon személyek körét, akiknek megoldást jelenthet az adósságrendezési eljárás. Előadásának végén a bírósági adósságrendezési eljárást mutatta be, majd az eljárást lebonyolító szervezet elérhetőségeiről adott tájékoztatást.


Végül pedig a Megyei Államigazgatási Kollégium Ügyfélszolgálati Bizottsága tagjainak módosítására is sor került.

 

(JNSZMKH Kormánymegbízotti Kabinet)

Galéria

Helyi hírekNAVMegyei Államigazgatási Kollégiumhadigondozott