2024.05.23, Csütörtök

Zöld energia hasznosítása a Szolnoki Főiskolán

2016.06.29. 14:25

Jól vizsgáznak a Szolnoki Főiskolán a napkollektorok és a napelemek.

Jól vizsgáznak a Szolnoki Főiskolán a napkollektorok és a napelemek. Érdekes adatokat lehet kiolvasni a telepített kettő, összesen 48 kW-os napelem rendszer és a kollégiumra telepített 52 darab síkkollektorból álló, melegvíz termelésre rásegítő, megújuló energia hasznosító rendszer eddigi működéséből.

A napkollektorokat néhány éve, 2011. december végén helyezték üzembe a 10 emeletes, 264 ágyas kollégium tetején, s ez azóta is zavartalanul üzemel. A működési elvéből eredően teljesítményének túlnyomó részét, mintegy kilencven százalékát a négy téli hónap kivételével adja. Nyáron, azaz június-július-augusztus hónapokban pedig az éves termelés ötven százalékát produkálja. Mivel a kollégium nyári szünidei kihasználtsága igen jelentős, így a használati melegvíz termelés során a földgáz megtakarítás is ekkor jelentkezik legjobban, mondta el Bagi László üzemeltetési osztályvezetőtő. Mértéke a telepítés előtti időszakhoz viszonyítva öt-tíz százalék között van. Ez éves viszonylatban kettő millió forint megtakarítást eredményezett.

A felsőoktatási intézmény két napelemes rendszere is jól teljesít. Annak idején az első lépés egyébként az volt, hogy 2013. december 20-án sikeres műszaki átadással zárult a Szolnoki Főiskola történetében az első fotovoltaikus beruházás. A Campus épületének tetejére összesen 384, egyenként 250 Wp  névleges teljesítményű, szolnoki gyártású napelem modul került telepítésre. A kivitelezést száz százalékban finaszírozta a felsőoktatási intézmény egy sikeres pályázata. A telepített napelemekből kettő, egyenként 48 kWp teljesítményű Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) épült meg, amelyből az egyik közvetlenül a Campus épületének elektromos hálózatán keresztül, míg a másik mintegy 100 folyómméter hosszú földkábeles összeköttetésen át a „B” oktatási épület villamos főmérőjén keresztül csatlakozott rá az áramszolgáltató közcélú hálózatára.

Az üzembe helyezés óta mindkét rendszer zavartalanul üzemel. A pv rendszerek a villamos energia termelésük több mint hatvan százalékát az április-május, valamint szeptember-október hónapokban biztosítják. A téli hó napokban a napsugárzás kedvezőtlen beesési szöge, míg a július-augusztus hónapokban a túlmelegedett napelem cellák csökkent effektív hatásfoka miatt kisebb a termelés volumene.

Érdekes adalék, hogy a mai napig az üzemeltetés mintegy két és fél éve alatt a két rendszer együttesen 260 ezer kWh villamos energiát állított elő a napsugárzásból, mint elsődleges megújuló energiaforrásból. Az egyetemes szolgáltatói tarifarendszerben értékesített villamos energia 24 forint/kWh fajlagos díjával számolva ez a főiskolánknak nettó 6, 24 millió forint összes megtakarítást eredményezett.

Példát tud mutatni az iskola

A telepített napelem rendszerek egyébként több más szempontból is hasznosak számunkra és környezetünkre. A megtermelt villamos energia jelentősebb részét közvetlenül a Szolnoki Főiskola épületeiben használják fel, többek között a 2012. decembere óta a Campus épületben működő szondakutas hőszivattyús fűtési rendszer üzemeltetéséhez. Nincs áramszállításnál fellépő kábelveszteség, amely a rendszerek garantált 25 éves élettartam ciklusa alatt nemzetgazdasági szinten jelentős megtakarítást eredményez. A helyben termelt, megújuló energiából nyert villamos energia felhasználása miatt a Szolnoki Főiskola jelentős, évente 66 tonna széndioxid kibocsátás csökkentéssel járul hozzá a lokális és globális környezetvédelemhez.

Mint Bagi László elmondta, nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az intézmény követésre méltó jó példát tudnak bemutatni a náluk tanuló hallgatóknak, oktatóknak és minden érdeklődőnek.

forrás: szolfportal.hu

Galéria

Gazdaságnapelem