2024.05.27, Hétfő

Küry alispán domborművét avatták

2016.03.01. 09:36

A Szolnoki Pantheon egy különleges hely, ez a jelenkor tisztelete a múltban a megyéért és a városért oly sokat tett emberek előtt. Szombaton egy olyan nagyszerű emberre emlékeztek, aki az 1900-as évek első két évtizedében a vármegyei közigazgatás vezető alakjaként köztiszteletnek örvendett, s a mai napig példaként szolgálhat szerénységből, emberségből, a megyében élő emberek iránti elkötelezettségből és hivatástudatból. A domborművet Dr. Kállai Mária megyei kormánymegbízott és Pócs János országgyűlési képviselő leplezte le.

Dr. Küry Albert volt az az ember, aki valóban szolgálni akarta az embereket, s amikor példát munkájáért a megye főispánjává választották volna, szerényen visszautasította az immár politikai funkciót, s megmaradt a hivatalt irányító alispánnak.

Amikor példaképeket keresünk az utókornak, mindig a hős katonákat, orvosokat, tudósokat keressük, de a legritkábban jutnak eszünkbe az olyan emberek, mint Küry Albert. Mert ki is volt ő? Egy egyszerű hivatalnok, aki úgy volt képes a legnehezebb időkben is dolgozni, hogy azzal segítse a rászorulókat, mindenki örömére fejlessze az úthálózat, s még a háború legsötétebb éveiben is vigyázzon az itt élő emberekre.

Jászkisér szülötte, régi református család sarjaként kezdett jogi tanulmányai után vármegyei szolgálatba állt. Küry Albert kiváló szónokként, folyamatos tanulás mellett lépdelt előre a ranglétrán, míg 1912-re alispánná választotta a megyegyűlés, hiszen akkorra már  főszolgabíróként is komoly ismereteket szerzett a közigazgatásban. Akkor negyvenöt esztendős volt. Jászkisért megyegyűlési képviselőként is szeme előtt tartotta. Becsülték, tisztelték képességeit, elhivatottságát. Tisztsége éppen a világháború és vörös terror idejét is átfogta. A háború idején az özvegyek, a háborúban szolgáló férjek nélküli családok és az ott nevelt gyerekek gondját nagyon is a szívén viselte. Épp ezekben a nehéz időkben tanúsított, a köz szolgálatát mindenek előtt valónak tartó magatartása és cselekedetei miatt más országokban is fölfigyeltek munkásságára. A tanácsuralom idején otthonát földúlták, javait széthordták, de a szolgálatai elismerését is jelző megyei gesztust, miszerint kárát megtérítik, ő azt szerényen elhárította. Munkáját 1919-ben fejezte be, amit mindvégig megbecsülés övezett.

Mindez és még sok egyéb is elhangzott szombaton délelőtt a megyei múzeum panteonjában, ahol a kiváló közigazgatási szakember, a református főgondnok, az egykori alispán domborművét avatták föl.

A domborművet Ötvös Nagy Ferenc készítette, a rávalót Gubicz András jászkapitány és felesége biztosították. Mint Gubicz András mondta: azt tanácsolja azoknak, akik a hatalmat képviselik, hogy az egység lebegjen a szemük előtt, mert ha az nincs, minden nehézzé, szinte lehetetlenné válik. A példát éppen Küry Albertről érdemes venni, mert ő igazi magyar ember volt, aki elvégezte, ami rá méretett.

forrás: kormanyhivatal.hu

fotó: iszolnok.hu

Galéria

Helyi hírekSzolnokSzolnoki PantheonDr. Küry Albertdombormű