2022.12.05, Hétfő
A város közgyűlése elfogadta Szolnok helyi klímastratégiáját
Fotó: info.szolnok.hu

A város közgyűlése elfogadta Szolnok helyi klímastratégiáját

info.szolnok.hu

2022.11.26. 10:00

Szolnok város közgyűlésének novemberi ülésén a képviselők tárgyaltak a város klímastratégiájáról, döntöttek önkormányzati többlettámogatásokról, és arról is, hogy az ünnepek előtt újra lesz „Házhoz visszük a szeretetet” program, év végén és jövő év elején pedig igazgatási szünetet rendeltek el a városházán.

Hirdetés

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. a napi operatív finanszírozás, biztonságos működés érdekében további 40 millió forint, míg a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. mintegy 76 millió forint önkormányzati többlettámogatást kapott - olvasható Szolnok városi honlapján.

Idén is lesz Házhoz visszük a szeretetet program, melynek megvalósítására 950 000 forint jut, ez az összeg 250 rászoruló családnak szerez majd örömet ünnepek előtt.

Megtörtént a város helyi klímastratégia tervezetének széleskörű társadalmi véleményeztetése: számos javaslat érkezett a lakosságtól, szakmai és civil szervezetektől. A dokumentumot a képviselők elfogadták. A klímastratégia rendszerszintű összefoglalást ad a klímaváltozás okozta kockázatokról, célokat határoz meg mind az üvegházhatású gáz kibocsátások csökkentésére, mind az alkalmazkodási irányokra, továbbá lehetséges intézkedéseket vázol fel a jövőre nézve. Legfőbb intézkedésként pedig az önkormányzat vállalta, hogy a jövő év folyamán elkészíti a Klímavédelmi Cselekvési Tervet, melyben az egyes intézkedések pontos megvalósítását és a forrásokat is részletesen felméri.

Szolnok önkormányzata a „Temető úti rendelő újjáépítése” című projekt sikeres lebonyolítása érdekében 17 millió forintos többlettámogatás kapott a megvalósításához, melynek eredményeként önerő biztosítása már nem szükséges a projekthez.

Mintegy 100 millió forintos többlettámogatást kapott a „Szolnok VÁR! – Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése” című projekt

A kivitelezési és kiviteli tervezési szakaszra vonatkozó szabványi előírásoknak való megfelelés miatt kiegészítő geotechnikai méréseket és számításokat kellett végezni, melyek eredménye alapján a műszaki megoldás módosítására volt szükség a gátszerkezet alapját képező jetoszlopok méretezését és a rézsű védelmét illetően.  (A jetoszlopok a töltés védelmét szolgálják, s így az árvízvédelmi biztonságot fokozzák.) A módosítás szükségességét a vállalkozó 2021. decemberében jelezte, a módosított kiviteli tervdokumentációt az önkormányzat a szükséges műszaki egyeztetések után elfogadta. A műszaki tartalom változása közel 100 millió forint többletköltséget eredményezett.

A takarékossági intézkedések eredményességének elősegítése érdekében december 22. és 2023. január 6. között igazgatási szünet lesz a polgármesteri hivatalban, azonban a közterületfelügyelet munkatársai ekkor sem pihennek majd, illetve az anyakönyvi rész is működni fog. A pontos részletekről természetesen a későbbiekben tájékoztatást adunk.

A Százados út 6. alatt telephelyet működtető BAUFÉMSZER Kft. az utca rendezettséghez 3 millió forinttal hozzájárulva segíti parkolók létesítését a területen a Városfejlesztő Zrt.-vel együttműködve.

Helyi hírek SzolnokKözgyűlésJász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés